Projects

AVEDAS ENTEGRE TESİS TEKNOLOJİ PROJE VE YATIRIMLARI

AVEDAS ENTEGRE TESİS TEKNOLOJİ PROJE VE YATIRIMLARI

PROJECTS

OUR PROJECTS

Bu sunumun okunması ile anlaşılacağı gibi artık dünya enerji sistemleri ve sektörlerinin tamamı ile değiştiği görülecektir, Dünya sistem ve sektörleri tamamı ile mutasyona uğramıştır. AVEDAS teknoloji ve projeleri dünya geleceğini yönlendirecek projeler zinciri olarak ortaya çıkmıştır.

 

Dünya eko sistemi bozulmuş yok olmaya doğru hızlı bir şekilde gitmektedir. Ülkelerin ve dünya ekonomilerin yok oluşu başlamıştır. Dünya büyük bir doğal afetler ve sosyal patlamalar ve iç savaşlar ile karşı karşıya gelmiştir. Enerji, su, gıda savaşları başlamıştır.

 

Dünya ülkeleri kendi sistem ve sektörlerini kurtardıklarını zannederken aslında bir bataklığın içine düştükleri bu raporu okunmaları ile göreceklerdir. AVEDAS ürettiği teknoloji ve projeleri dünya geleceğini yönlendirecektir.

 

Dünyanın başka hiçbir çıkış yolu yoktur. Dünya ülkeleri şayet geleceklerini kurtarmak istiyorlarsa UN-USA-TÜRKİYE çatısı altında toplanarak AVEDAS teknolji ve projelerinden yararlanmak zorundadırlar. Dünyayı son 100 yıldır petrole bağlı sektörler ve bu sektörlerin oluşturduğu bankalar yönetmiştir.

 

Dünyada sistemler ve sektörleri yöneten finans lobisi elindeki mevcut kaynakları uzay çağına yönelik yatırımlara aktarmadıkları için sistemleri ve sektörleri 30 yıl içinde tamamı ile bitmek üzeredir. 3 ncü dünya ülkeleri her ne kadar sefillik, krizler ve sosyal patlamalar içinde yaşam savaşı verirken milli kaynaklarını bağımsız şekilde işleyerek ayakta kalmaya çalışmaktadır.

 

AVEDAS teknoloji ve projelerinden yararlanacak 3 ncü dünya ülkeleri kendi kaynakları ile enerji, su, gıda geleceklerini uzay çağına yakışır şekilde hızlı bir şekilde kazanacaklardır.

 

Süper güçlü ülkelerin kaynakları azalması ve şehirlerin bir mezarlık haline geldiği için yenilenmesi ve 200 yılıdır. Dünya sektörlerinin teknolojileri eskidiği ve ürettiği ürünlerin ve hizmetlerin yeni dünyada modası ve kullanma tarihi her geçen gün geçmekteve sektörler hurdalık haline dönüşmektedir. Bu sektörlerin otomatikman uzay çağı teknolojilerine dönüşü çok zor olacağı, bu yüzden süper ülkelerin büyük ekonomik krizlerle karşı karşıya kalacağı görülecektir.

 

AVEDAS yüzlerce çok değişik alternatif ve yenilenebilir dönüşümlü enerji ve ham madde ve ürün üretim teknolojileri ile artık dünyada altın, doğal gaz ve petrol ürünleri bir değer olarak görülmeyeceği 11 milyon sayfa AVEDAS arge raporları, teknoloji ve projelerinde görülecektir.

 

Avedas Grubu yatırımının amacı dünya toprak ve su kaynaklarının onarılması için teknoloji ve projeler geliştirilmiştir. Türkiye’de uygulanacak proje ve yatırımlar tüm dünya ülkelerine örnek olması için planlanmıştır.

 

Dünya küresel ısınmadan dolayı bu sıkıntı ile karşı karşıyadır. Avedas Projesi ve teknolojileri ve çalışmalarını dünya geleceği ve insanlık için yapmıştır.

 

Dünyamızın aşırı yorgunluğu ve aşırı çevre kirliliğinden dolay ekolojik denge her geçen gün hızla bozulmaktadır. Dünya genelinde yapılacak Proje ve yatırım tüm dünya ekolojik dengesini korumak ve onarmak içindir.

 

OUR PROJECTS

 

Avedas Zeolite Projesi (Zeolite Project)

 

Avedas Entegre Tesis Teknoloji ve Yatırım Projesi

(Integrated Facility Technology and Investment Project)

 

Avedas Makina ve İnşaat Projeleri

(Machinery and Construction projects)

 

Avedas Seramik Boru ve Nükleer Reaktör İzalasyon Projesi

(Ceramic Pipe and Nuclear Reactor Isolation Project)

 

Avedas Kentsel ve Tehlikeli Atık Çöp Deponi Projesi

(Municipal waste and hazardous waste landfill project)

 

Avedas Ön Su Arıtım Zeolit Filtre Blok Teknoloji Projesi

(Front Water Treatment Zeolite Filter Block Technology Project)

 

Avedas Patlayıcı Madde Tank Projesi

(Explosive Tank Project)

 

Avedas Otomobil ve Ağır İş Makinası Filtre Sistemleri

(Avedas Automobile and Heavy Work Machine Filter Systems)

 

Avedas Euroasia Oto Lastik ve Atık Plastik İşleme Projesi

(Eurasia Auto Tire and Waste Plastic Processing Project)

 

Avedas Maden ve Mineral İşleme Konsantre Üretim Projesi

(Mine and Mineral Processing Concentrated Production Project)

 

Avedas Tıbbi Atık Dönüşüm ve Bertaraf Projesi

(Medical Waste Conversion and Disposal Project)

 

Avedas Nil Nehri ve Türkiye Ceyhan Nehri Su Tarım Projesi

(Nil River and Turkey Ceyhan River Water Farm Project)

 

 

 

 

 

 

Please note the projects, that we support:

 

http://www.victorymarine.portfoliobox.net/

 

Victory Marine" Ltd Pula, Kandlerova 8, is a Croatian shipbuilding company created for the development of the project "Houseboat".

 

 

CONTACT US

law department

Mesih Paşa Mah. Hayriye Tüccarı cad. No 7 Fatih / İstanbul

Tel: +90 212 470 00 85

+90 507 02 747 64

FOLLOW US

Twitter

Facebook

Google +

IMPRESSUM

© Copyright Nov. 2016. All Rights Reserved.